Lider du af;
 
 Dårlig samvittighed?
 
Dårligt selvværd?
 
Skyldfølelse?
 
 
Vær den bedste DIG, du kan være!
 
Fokuser på det, der er godt!
 
Skab nye livsmønstre.
 
Sæt dig et mål - jeg hjælper dig med at nå det!
 
Sammen finder vi vejen til succes.
 
 

Coaching

 
Coaching giver mennesker redskaber til at omskabe deres liv, udvikle nye livsmønstre, som kan være med til at give glæde, udvikling, lykke, nye relationer. Coaching kan være med til at håndtere stress i f.eks. nye livssituationer ved fyring eller omplacering, skilsmisse, sygdom eller jobskifte. Coaching kan også være med at afdække allerede eksisterende kompetenceområder og videreudvikle karriere. Coaching henvender sig til ressourcestærke mennesker, der er villige til at rykke videre i livet, til at udvikle sig og udnytte de redskaber, vi sammen får afdækket og fundet frem til.
 
Coaching er et redskab til handling og forandring og må ikke forveksles med terapi. Jeg tilråder - og giver gerne et tilbud på - 3 til 5 sessions, da det er min erfaring, at et forløb ofte vil rykke mere end blot en enkelt gang. En session vil normalt strække sig over godt en times tid og kan forløbe enten face to face, over telefonen eller via Skype. Alt afhængig af tid og ressourcer kan sessionen være kortere eller længere. 
Coaching kan ændre et menneskeds livsmønstre, så det menneske opnår sine mål og dermed får det bedste ud af sit liv.
Alle klienter og samtaler bliver naturligvis behandlet fortroligt.
Kontakt mig direkte for mere information.
 
 
Testimonial:
 
"Jeg meldte mig til forløbet hos Ann Louise, fordi jeg efter megen overvejelse og snakke med mine forældre kunne konkludere, at jeg have brug for professionel hjælp med på vejen til, at komme over en hård periode. Mine udfordringer resulterede ofte i lavt selvværd, altså konstant fokusering på svagheder, fejl og uberettiget følelse til at modtage andres accept. Andres opfattelse af mig betød pludselig rigtig meget for mig, og det udled i stor usikkerhed og konstant dårlig samvittighed.. Min oplevelse med Ann Louise som coach har været utrolig god. Jeg har nydt at snakke med en som forstår mig og hun har mange kloge ord i sig og er rigtig god til at få dem ud, så man virkelig kan føle hvad hun mener. Jeg har været så glad for at modtage hendes respons og hver gang vi har haft en aftale har jeg haft en følelse af et lettet hjerte når jeg er vendt hjem igen. Allerede efter 1. time hos Ann Louise, gav hun mig det redskab jeg skulle bruge til at tackle de kommende dage. Hun har inspireret mig og jeg vil anbefale hende som coach til hver en tid."
 C.P. 17 år 
Fokus, værdier, motivation og udvikling er bare nogle af de ord, der gennem coaching får betydning på en - for mange - helt ny måde at tænke, kommunikere, handle og agere på. Sammen finder vi forhindringer og nye alternativer til at nå frem til målet, hvadenten det handler om nye livsmønstre, nyt arbejde, vægttab eller meget andet.  
 
Eksamensangst? Jeg hjælper dig videre derfra - for livet er bare mere end at være bange for noget, som "kun" hører uddannelse til!
 
 
Vil du videre i dit liv? Vil du noget andet end mellem- eller utilfredsheden? Alle mennesker er helt unikke og er deres egen helt særlige ekspert. Jeg kan via en række spørgsmål hjælpe DIG med at finde DIN vej.
Ann-Louise Lauridsen | - Danmark | Tlf.: +45 28701604 | ann-louisel@jubii.dk